Dịch thuật

Tớ chơi trò dịch thuật với một chuyên gia tiếng Anh.
Hắn đọc một câu tiếng Anh, tớ sẽ dịch câu đó ra tiếng Việt.
Hắn đọc: Let it be!
Tớ dịch ngay: Hãy để sự việc diễn ra như thế!
Hắn nói: Sai bét, dịch là Kệ mẹ nó!
Hắn đọc tiếp: The tomb of his father.
Tớ dịch: Ngôi mộ của cụ thân sinh anh ấy.
Hắn nói: Sai bét, dịch là Cái mả cha nó!
Tớ nổi nóng, đọc một câu tiếng Anh cho hắn dịch: Fairy Teacher Father You!
Hắn nghệch mặt ra, hỏi: Là cái gì?
Tớ gào lên: Là Tiên sư cha mày!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét