Triệu người quen, có mấy người thân?

Đừng nghĩ rằng Hai Lúa là “lúa”. Hai Lúa hiện đại như bất kỳ con người hiện đại nào trên cõi Việt Nam. Nè nghe, xét riêng về điện thoại Hai Lúa luôn kè kè bên mình hai cái. Một cái cùi bắp để nghe, gọi bình thường cho tiện thì khỏi nói rồi, cái còn lại là một xì-mát-phôn xịn có đầy đủ tính năng bậc nhứt. Mỗi điện thoại xài 2 sim, vậy Hai Lúa có tất cả là 4 số điện thoại liên lạc.

Địa chỉ mail cũng có 2 cái, một Yahoo và một Gmail. Đó là nói 2 địa chỉ thường dùng, chớ còn kể hết cũng phải chục cái, bao gồm cả những địa chỉ mail mà trước đây thằng con Hai Lúa nó chỉ cho ổng tự tạo, tạo xong để lâu hổng xài, quên mất tiêu tên user luôn!

Tài khoản Phây-búc cũng 2 cái luôn. Chi nhiều vậy hả? Trời, tạo tài khoản miễn phí mà, có tốn cắc bạc nào đâu mà hổng tạo. Số phone, địa chỉ mail thừa mứa đó, đáng ra Hai Lúa phải tạo năm bảy cái tài khoản Phây mới phải!