Chuyện của ông ngoại

Ông ngoại ở nhà quê. Ông già rồi nên không còn làm lụng gì hết, chỉ ở nhà trông coi đàn gà, thỉnh thoảng ra ao câu cá. Tèo làm việc ở thành phố, thấy ngoại thui thủi một mình vậy cũng tội nên mua cho ông cái điện thoại để ông a lô cho đỡ buồn.

Được vài bữa, ông ngoại a lô khoe với Tèo:

  • Con ơi, ngoại già rồi mà còn đào hoa lắm đó nghen. Có tin nhắn nói cô nào đó tặng ngoại một bài hát, cứ nhắn tin lại số xxxx để nghe.
Tèo giựt mình, nói với ông ngoại:
  • Ngoại ơi, đừng có tin! Nó lừa đó, ngoại nhắn tin lại là nó tính tiền ngoại á!