Chuông gọi hồn ai?

Văn Ngố là bạn thân của Văn Tưng (tưng là tưng tửng chớ không phải tưng lên, tưng xuống như… bà Tưng). Như hầu hết các đôi bạn ở thời đại này, họ có số điện thoại của nhau lưu trong danh bạ và là bạn nhau trên Phây-búc để dễ dàng liên lạc và biết được tình hình. Vì vậy, tuy không ở gần mà họ vẫn thường xuyên biết được bạn mình đang thế nào.

Bỗng nhiên Văn Ngố bị đột quỵ, phải vô bịnh viện cấp cứu và nằm viện luôn. Khỉ thiệt, có điện thoại đó, có Phây-búc đó, nhưng Văn Ngố bị tai biến quá bất ngờ đâu có kịp gọi thông báo cho Văn Tưng biết, càng không thể cập nhật thông tin lên Phây-búc vì Ngố đã gục rồi, đâu có làm gì nổi. Cho nên Tưng không biết chi hết, cứ tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra.