Con nai vàng ngơ ngác

  • Tôi e rằng công nghệ thông tin phục vụ trong giáo dục chỉ có ích đối với các môn khoa học tự nhiên. Trong môn văn tôi thấy khó ứng dụng. Hơn nữa, công nghệ thông tin đã làm méo mó tiếng Việt. Ngôn ngữ chat, blog của tụi teen bây giờ thật không thể hiểu được.
Cô giáo dạy văn than thở như vậy. Hai Ẩu phản bác ngay:
  • Bạn cực đoan quá! Thật ra công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy văn học. Thí dụ: Người ta dùng Power Point để soạn giáo án điện tử, có hình ảnh, có âm nhạc… rất là trực quan sinh động.
  • Đúng. Tôi cũng soạn bài giảng bằng Power Point.