Ngày xưa, có một ông tiên…

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ngồi khóc thút thít dưới cột đèn. Như thường lệ, nếu có đứa bé nào khóc thì ông tiên hay ông Bụt sẽ hiện ra. Lần này một ông tiên râu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông tiên sửa tướng, tằng hắng lấy giọng rồi cất giọng trầm ấm hỏi cô bé:
  • Tại sao con khóc?
Cô bé trố mắt ngó ông tiên, hỏi:
  • Uh, ông là tiên ah?


Ông tiên khoan khoái đáp lại: Ừa!

Cô bé lại òa khóc nức nở, nói:

  • Hu hu, seo ông ko hỏi: Tại seo kon hók? mừ lại hỏi Tại sao con khóc?