Làm phước cứu người

Ba Trợn gặp Hai Ẩu với một gương mặt rạng rỡ. Không đợi Hai Ẩu hỏi vì sao mà vui vẻ vậy, Ba Trợn đã hân hoan giải thích:
  • Anh Hai còn nhớ ông bà ta có câu “Dù xây chín đợt phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người” hay không? Em nay rất là sung sướng vì đã làm phước cứu người đó anh Hai.
Hai Ẩu cười khi dể:
  • Cỡ chú mầy mà nói cứu người thì nghe khó tin quá. Cứu ai? Cứu như thế nào? Họa may có người ta cứu chú mầy ấy!
  • Ý, em làm phước cứu người thiệt mà. Cứu thông qua Facebook đó!

Tụi chọi đá lưu manh

Tui kể chuyện này cho các bạn nghe nhen, đó là chuyện côn đồ chọi đá vô xe khách đang lưu thông trên đường ấy mà!

Chuyện chọi đá này nghe nói đã nhiều rồi, thế nhưng chuyến xe khách chính mình đi bị chọi đá thì tui vừa trải qua, trên một chuyến xe về miền Trung. Lúc ấy vừa qua nửa đêm, xe đang chạy thì có 3 thằng tuổi teen chạy xe máy, quăng đá vô xe khách và dông mất.

Xe phải dừng lại khá lâu để dán kiếng và... hành khách hoàn hồn. May mà chỉ có trường hợp bị thương nhẹ ở tay, chớ nghe nói có khi bị đui mắt luôn!