Nó là đứa nào?

Nguyễn không xài Phây. Nhưng hắn lại buồn hiu vì Phây. Hắn than thở với tui: Lê tệ quá, bạn bè với nhau sao nó lại lên Phây để nói xấu mình? Mình nghe bạn bè nói lại mà buồn quá…


Lê buồn hiu vì Phây. Hắn than thở với tui: Không biết Nguyễn nghe ai nói mà nó giận mình rồi. Mình có nói xấu nó trên Phây bao giờ?

Rồi hắn cho tui coi trang Phây-búc của mình. Đúng là các xờ-ta-tớt của hắn không có gì đụng chạm đến Nguyễn thiệt. Vậy cái tin đồn kia ở đâu ra? À, hay gã này ném đá rồi dấu… cục đá, xóa béng cái xờ-ta-tớt tai hại ấy đi rồi?