Có phải sinh đôi không?

Lại là Tám Tàng, và lại là một ứng dụng của Microsoft. Xin nhắc lại rằng Tám Tàng là một chàng trai trẻ mới hơn 40 cái xuân xanh, khoái khoe hình trên Facebook. Khi có ứng dụng How-old.net của Microsoft ra đời, hắn khoái xài cái ứng dụng đó đưa hình lên và khoe rằng: Coi nè, coi tui trẻ chưa nè?

Nay lại có một ứng dụng mới của Microsoft: Twins Or Not, tạm gọi là Có phải sinh đôi không? Như tên gọi của nó, ứng dụng này cho phép người ta đưa lên cùng lúc hai tấm hình và nó sẽ so sánh để xem hai người trong hình đó có phải anh/chị em sinh đôi hay không. Tám Tàng thích lắm, xài cái ứng dụng này liên tục. Ủa, vậy Tám Tàng đi kiếm người anh em sinh đôi của mình à?