Thiệt là gian tặc!

Khi Hai Ẩu bước vô thì Ba Trợn đang luôn miệng “tặc tặc tặc”, không quan tâm gì tới bên ngoài. Hai Ẩu vỗ vai nó, hỏi: Chú mầy làm gì mà liên tục… bắn đạn lép vậy?

Không trả lời, Ba Trợn vẫn tặc tặc tặc và chỉ vô màn hình smartphone. Hai Ẩu nhìn và đọc được một bản tin, có chữ đạo tặc.

Hai Ẩu gật gù nói: Ờ, đạo tặc là ăn cướp! Nhưng sao?

Lại dò theo ngón tay Ba Trợn, Hai Ẩu đọc tiếp một bản tin có chữ dâm tặc. Lại gật gù, Hai Ẩu nói: Ờ, dâm tặc là mấy tay hiếp dâm, hoặc ít ra là dê cụ giống… chú mầy!

Ba Trợn thúc cùi chỏ vô mạng sườn Hai Ẩu, chỉ tiếp vô một bản tin có chữ lâm tặc. Hai Ẩu vẫn kiên nhẫn đáp lời: Đó là mấy tay phá rừng, cướp rừng!

Lại một bản tin nữa, có chữ tin tặc. Hai Ẩu lơ ngơ một hồi rồi nói:
  • Chắc là bọn ăn cắp thông tin. Anh nhà báo này săn tin được, nhưng anh nhà báo khác chộp lấy thông tin đó đưa lên báo trước?
  • Oh, no! Cái này nghĩa là hacker, tức là những tay quậy phá hệ thống công nghệ thông tin!