Gu-gồ nó đi!

1.

Bạn tui nêu lên trên Facebook một vài thắc mắc, để nhờ coi có bậc cao minh nào biết được giải thích dùm mình.

Có người ra vẻ rất hiểu biết, dạy rằng: Lên Gu-gồ tìm đi bạn ơi!


Thiệt là một lời khuyên vàng ngọc, chí lý, không sai vô đâu được. Chớ sao nữa, thậm chí đã có câu ca rằng: Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Gu-gồ! Lời khuyên này chí lý tới mức... ai cũng biết, giống như khuyên rằng: Muốn biết chữ thì phải học. Bởi ai cũng thừa biết, nên người dạy câu này có vẻ... hơi bị khìn khìn!

Chuyện kể của anh hùng Lương Sơn Bạc

Sau thời gian dài quen nhau qua Phây-búc, bữa nọ Hai Ẩu nhận lời mời tới đối ẩm cùng đầu lĩnh Tống Giang của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trên bến Lương Sơn (thuật ngữ bây giờ kêu là ốp-lai, offine).


Tống Giang hể hả chào đón Hai Ẩu, nâng ly rượu chúc mừng và nói:
  • Tống Giang này rất hân hạnh được Hai Ẩu đại ca hạ cố viếng thăm nơi bến nước. Như đại ca biết đó, 108 huynh đệ của Tống Giang này bất mãn chuyện đời mới lên Phây lập ra một trang có tên là Thủy hử do đệ làm thủ lĩnh. Nay cảm tài, mến đức của đại ca, nếu đại ca không chê, đệ xin nhường lại chức thủ lĩnh cho người.