Ấp văn hóa trên Facebook

Ấp Cây Ổi triệu tập một cuộc họp đột xuất. Chủ tịch ấp Lê Cún trịnh trọng tuyên bố:
  • Hiện nay, 80% hộ dân trong ấp ta đã có tài khoản Facebook, ngoài ra ta còn tạo được fanpage Ấp Cây Ổi. Điều đó chứng tỏ ấp ta đang ngày càng biết ứng dụng công nghệ hiện đại, tiến nhanh lên nếp sống văn minh. Đề nghị các bác cho một tràng pháo tay hoan nghênh.
Đợi cho tràng pháo tay rào rào kết thúc, chủ tịch Cún tiếp lời:
  • Điều chưa được là trang fanpage của ấp ta chỉ có dân ấp ta bấm Thích, bọn dân ấp khác chẳng ma nào bấm Thích trang của ta cả. Chúng nó bảo rằng trang của ta ăn nói lưu manh, mất dạy, nói chung là thiếu văn hóa.