Trải thảm đỏ đón nhân tài

Bá Quát tỉnh Đoài, cùng Văn Siêu tỉnh Đông, là hai chuyên gia công nghệ thông tin lỗi lạc được người đời ca ngợi tài năng qua câu ví: Tin như Siêu Quát vô Biu Ghết (có khi người ta đọc trại ra thành: Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán). Tiếc thay, tỉnh Đoài không biết trọng dụng nhân tài, Bá Quát sống cuộc đời nghèo khó, lại thêm bất đắc chí vì những kiến nghị ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý của anh chẳng được tỉnh Đoài để mắt tới.

Một hôm, Bá Quát nghe tin tỉnh Đông thông báo chính sách trải thảm đỏ đón nhân tài. Bá Quát đón nhận tin này với hai niềm vui lớn: Một là có cơ hội để cống hiến tài năng và được đãi ngộ xứng đáng, hai là được đến tỉnh Đông làm việc cùng Văn Siêu, một bậc đàn anh mà Quát rất mến phục.

Khăn gói đến tỉnh Đông, việc đầu tiên là Quát đến thăm ngay Văn Siêu.


Đến nhà Văn Siêu, Bá Quát vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Siêu đang thu dọn nhà cửa, sắp xếp hành trang cho một chuyến đi xa. Quát hỏi Siêu:

-    Bác định đi xa đấy ư?

Văn Siêu nhếch mép, giọng đầy vẻ khinh bạc:

-    Chú ở xa đến nên không biết đấy thôi. Ta sống ở đất này bao nhiêu năm rồi mà có làm nên được tích sự chi đâu. Chẳng ai ngó ngàng đến ta cả. Không việc làm, không có thu nhập để sống, ta ở đây làm gì hở chú?

Bá Quát giật mình, hỏi lại:

-    Sao lại thế? Tỉnh này đang có chính sách chiêu hiền, trải thảm đỏ đón nhân tài. Tôi đến đây cũng vì lẽ ấy...

Văn Siêu lại cười mỉa mai:

-    Chú vẫn tự hào là trong thiên hạ có ba bồ chữ, mình chú chiếm hết hai, nhưng trong chuyện này chú lại mơ màng rồi. Nghe anh nói đây: Cha ông ta có câu Chiêu hiền đãi sĩ, nghĩa là mời gọi người có tài, có đức trong thiên hạ góp sức cùng lo việc nước, việc xã hội. Muốn thu hút nhân tài, cần có thái độ trọng thị và chính sách sử dụng - nói ngắn gọn là phải biết trọng dụng nhân tài  - để người hiền, kẻ sĩ đến với mình cống hiến tài năng trí tuệ, phục vụ đất nước. Người tài đức trong thiên hạ không thiếu, ở đâu cũng có. Nhưng thói đời, như dân gian thường nói “Bụt chùa  nhà không thiêng” nên người ta cứ mải đi tìm kiếm phương xa. Theo ta, nếu biết trọng dụng người hiền, kẻ sĩ đang phục vụ tại địa phương thì hiền tài tứ xứ sẽ tự tìm đến. Hà tất phải trải thảm đỏ, thảm xanh làm gì!

Bá Quát gật gù, vẻ tâm đắc:

-    Phải, tôi đã rõ ý bác. Thế nhưng tôi vẫn quên chưa hỏi: Bác đang chuẩn bị đi đâu thế?

Văn Siêu cười sang sảng:

-    Chú lại biết một mà chẳng biết hai rồi. Chú không biết rằng tỉnh Đoài cũng đang trải thảm đỏ đón nhân tài sao? Anh đang thu xếp lên xứ Đoài để được đãi ngộ theo chính sách chiêu hiền đấy.

Văn Siêu bá vai Bá Quát, đắc ý nói:

-    Thôi thì chú từ Đoài xuống Đông, anh từ Đông lên Đoài, cùng theo chính sách chiêu hiền. Cả hai ta cùng được đổi đời, còn cả hai địa phương cùng được tiếng thơm là đã trải thảm đỏ đón nhân tài. Thật là nhị cử tứ tiện, chú nhỉ?
___
eChip 222

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét