Bệnh thành tích

Dạo này dư luận xã hội và báo chí phản ứng khá mạnh mẽ đối với bệnh thành tích trong giáo dục. Thi tốt nghiệp chỗ nào cũng đạt hơn 99% mà thi đại học thì điểm 0 đầy trời. Học sinh xuất sắc, tiên tiến nhiều như sao trên trời, còn học sinh kém thì quý hiếm như... thú trong sách đỏ. Vậy mà kiểm tra trình độ học vấn thì chả ra làm sao!

Dư luận còn cho rằng bệnh thành tích không chỉ ở ngành giáo dục mà còn là căn bệnh nan y ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nghĩa là không loại trừ ngành công nghệ thông tin. Hai Ẩu nghe mà đâm nhột.

Ngẫm đi ngẫm lại, Hai Ẩu tự nhủ là... đâu có?! Ngành ta tốt lắm mà! Nào là thành tích tin học hóa hành chính công này, nào là đưa tin học đến vùng sâu vùng xa này, nào là phổ cập tin học đến mọi người này... Xét ở lĩnh vực hành chính, có đề án 112 này, tỉnh - huyện - xã - phường nào lại chả có máy tính, có phần mềm, còn máy tính dùng vào việc chi, phần mềm có chạy được không thì đó là chuyện... không nên quan tâm làm gì! Đưa tin học đến vùng sâu vùng xa thì có quá nhiều đi chứ, nhưng ở những nơi đó... xa quá nên sau khi “đưa con sáo sang sông" rồi ai biết được nó bay đi đâu! Phổ cập tin học thì quá rõ ràng, bây chừ quá nhiều người biết “chat”, đâu nhất thiết phải là trí thức – sinh viên – học sinh; có đủ thứ người làm đủ thứ trò trên máy tính, kể cả dụ dỗ người ta làm cái chuyện... ò í e!


Ngẫm tới ngẫm lui, trên tinh thần hướng thượng, Hai Ẩu nghĩ cũng không nên quá tự hào về ngành mình như vậy. Biết đâu ngành công nghệ thông tin cũng có bệnh thành tích thì sao? Thế rồi Hai Ẩu nghĩ ra được một giải pháp để kiểm tra xem ngành công nghệ thông tin có bệnh thành tích hay không. Giải pháp đó như sau:

Hai Ẩu lập ra một trang web, trên đó có một cái poll (phiếu thăm dò), người truy cập trang web sẽ trả lời câu hỏi như sau: Bạn, đơn vị của bạn, địa phương của bạn có bệnh thành tích hay không? Câu trả lời là một trong hai câu: Không. Dĩ nhiên, người đã truy cập vào trang web thì phải là... dân công nghệ thông tin rồi.

Sau một tháng thăm dò, Hai Ẩu kiểm tra lại kết quả. Phấn khởi vô cùng, 100% câu trả lời là Không, một tỉ lệ tuyệt đối . Hai Ẩu sướng quá, vậy là có thể hùng hồn tuyên bố cùng xã hội rằng: Giới công nghệ thông tin đã có thành tích xóa bỏ tuyệt đối bệnh thành tích! 
___
Hai Ẩu
eChip số 57 - 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét