Chuyện Vân Tiên thời Covid

Nghe nói rằng hồi xưa cụ Đồ Chiểu có làm thơ như vầy:

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô!
Vân Tiên cõng mẹ chay vô,
Đụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra!Bây giờ cụ Đồ Xỉu lại làm thơ như vầy:

Vân Tiên lục đục chạy ra,
Đụng phải cột nhà, lục đục chạy vô!
Vân Tiên lục đục chạy vô,
Đụng phải cái bồ, lục đục chạy ra!

Hỏi cụ Đồ Xỉu vậy là sao, ổng nói: Tại Vân Tiên nó là F2, bị cách ly ở trong nhà nên cứ lục đục đi ra đi vô thôi chớ làm gì bi giờ!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét