Hai Ẩu khảo sát thị trường

Hai Ẩu kêu Ba Trợn tới, nói: Anh được thuê làm khảo sát về tâm lý người tiêu dùng. Chú mầy chịu khó làm đối tượng phỏng vấn, trả lời các câu hỏi anh đưa ra nghen.


Tưởng gì chớ chuyện này đâu có khó, Ba Trợn OK liền. Nó hỏi:
  • Vậy chớ anh Hai hỏi về chủ đề gì?
  • Thì hỏi ý kiến người dân về chuyện tăng giá điện như thế nào ấy mà.
  • Phản đối tăng giá điện, đó là đương nhiên rồi. Không hỏi cũng biết!

Hai Ẩu lắc đầu nguầy nguậy, nói:
  • Ậy, phải hỏi có lớp có lang theo bộ câu hỏi định sẵn để làm thống kê chứ. Bây giờ bắt đầu nghen.
Câu 1: Nếu bây giờ giá điện tăng, bạn có còn xài điện không?

Câu trả lời của Ba Trợn: Sao không? Hổng lẽ xài máy nổ à?

Câu 1a: Bạn vẫn mua điện của công ty Điện lực hay mua ở nơi khác?

Câu trả lời: Công ty Điện lực độc quyền bán điện mà. Không mua ở đó thì mua ở đâu?

Tới đây, Hai Ẩu coi như xong chủ đề thứ nhất và ghi kết luận trường hợp này: Người dân đồng ý chấp nhận phương án tăng giá điện.

Chủ đề thứ hai là phản ứng của người dân với việc tăng giá xăng. Các câu hỏi và câu trả lời như sau:

Câu 2: Giá xăng đang tăng. Bạn có còn đổ xăng hay không?

Câu trả lời: Không đổ xăng thì đổ gì? Xe chạy bằng nước à?

Câu 2b: Bạn vẫn đổ xăng ở chỗ cũ hay đổi sang chỗ khác?

Câu trả lời: Đổ chỗ nào cũng vậy thôi, có chạy đằng trời cũng không có giá khác.

Hai Ẩu coi như xong chủ đề thứ hai và ghi kết luận trường hợp này: Người dân đồng ý chấp nhận phương án tăng giá xăng.

Chủ đề thứ ba là phản ứng của người dân với việc tăng cước phí 3G. Bộ câu hỏi này có dài hơn một chút, cụ thể như sau:

Giả sử nhà cung cấp dịch vụ 3G mà anh chị đang dùng tăng giá cước 3G thì anh/chị chấp nhận được mức tăng bao nhiêu?

Hành vi của người dùng là:

1) Anh/chị vẫn chấp nhận duy trì gói cước đang sử dụng của nhà mạng này
2) Anh/chị vẫn chấp nhận tiếp tục sử dụng nhà mạng này nhưng sẽ chuyển xuống dùng gói cước rẻ hơn/ ít dung lượng hơn
3) Anh/chị sẽ chuyển sang sử dụng 3G của một nhà cung cấp khác rẻ hơn.

Các mức độ tương ứng là: 

  • Dưới 5% 
  • Từ 5-10% 
  • Từ 10-20% 
  • Trên 30% 
  • Không đồng ý tăng. 
Đối với câu hỏi này, Ba Trợn dãy đành đạch, nói là sẽ đổi sang nhà cung cấp khác (đáp án 3), với điều kiện mức tăng dưới 5% (đáp án a). Một số người được hỏi chấp nhận duy trì gói cước đang sử dụng (đáp án a), thây kệ nó có tăng bi nhiêu thì bi. Một số khác chọn gói cước rẻ hơn (đáp án b), coi như vẫn chấp nhận tăng giá, mình chọn chấp lượng thấp hơn để giảm chi phí. Số khác thay đổi nhà cung cấp, với điều kiện nó tăng phí vừa vừa thôi (các đáp án (a, b, c, d). Một số ít còn lại nhất quyết không chịu tăng giá, nghỉ chơi luôn, không xài 3G thì mới chọn đáp án e. Theo thống kê, số này chỉ có 8%.


Vậy là theo khảo sát của Hai Ẩu, đối với việc tăng giá xăng, giá điện, số người đồng ý chấp nhận là 100%, còn đối với việc tăng giá cước 3G thì số người đồng ý chấp nhận là 92%.

Hai Ẩu gật gù, nghĩ: Mình không ngờ là người tiêu dùng đồng lòng với việc tăng giá đến như vậy. Ái chà, mà không biết Hai Ẩu đưa ra kết quả này có ẩu hay không vậy ta?

Hai Ẩu
eChip M! 500 - 20/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét